ОБЯВА

//
//
ОБЯВА


Етикети:
На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за  условията и реда за извършване на ОВОС,                             „АНДЕЗИТ”ООД  гр. Бургас , уведомява  обществеността  и  засегнатото  население  за инвестиционното си    предложение

-ДОБИВ НА СКАЛЕН БЛОК ОТ НАХОДИЩЕ „РОЗА", НАМИРАЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕЖАНА,                                КМЕТСТВО   ТЪРНОВЦИ,  ОБЩ. ДЖЕБЕЛ.

Повече информация можете да получите на следния адрес: http://www.andezit-bg.com/infobg/69