Добив на инертни материали

»

"Андезит" ООД е проучила и получила концесия за добив на инертни материали от пет находища в Бургаска област.

Кариера Горно Езерово за производство на:
- добавъчни материали за бетон
-скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
-скални материали за хидротехническо строителство

Кариера Българово за производство на:
-трошен камък за насипване на Ж.П. линии
- добавъчни материали за бетон
-скални материали за хидротехническо строителство

Кариера Галата за производство на:
- добавъчни материали за бетон
-скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
-скални материали за хидротехническо строителство

Баластриера Новоселци за производство на:
- добавъчни материали за бетон
- добавъчни материали за разтвори

Баластриера Венец за производство на:
- добавъчни материали за бетон
- добавъчни материали за разтвори