Строителство

»

Андезит ООД е надежден и коректен партньор за изпълнение на всички видове проекти за инфраструктурно и градско строителство. Андезит ООД е член на камарата на строителите и е вписан в професионалния строителен регистър във всички групи с право да изпълнява строежи от първа категория.