Новини


ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за  условията и реда за извършване на ОВОС,                             „АНДЕЗИТ”ООД  гр. Бургас , уведомява  обществеността  и  засегнатото  население  за инвестиционното си    предложение

-ДОБИВ НА СКАЛЕН БЛОК ОТ НАХОДИЩЕ „РОЗА", НАМИРАЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЕЖАНА,                                КМЕТСТВО   ТЪРНОВЦИ,  ОБЩ. ДЖЕБЕЛ.

[подробна информация]